Аналіз фінансових показників

Без аналізу фінансових показників складно уявити собі повноцінну діяльність підприємства. Точні розрахунки дозволяють оцінити результати діяльності компанії, провести економічну діагностику потенціалу і прийняти рішення про перспективи подальшої діяльності.

Основні цілі аналізу фінансових показників:

– обчислення змін основних параметрів на конкретний період перевірки;
– визначення факторів, які тим чи іншим чином впливають на фінансовий стан компанії;
– оцінка поточних змін фінансових показників (як якісних, так і кількісних);
– оцінка фінансового становища на певну дату;
– виявлення тенденцій впливають на зміну фінансового стану компанії.

До основних етапів аналізу можна віднести:

1. Визначення основних цілей. Тут проводиться наступна робота:

– порівнюються основні показники компанії з середніми показниками в конкретному секторі економіки, нормативними параметрами;
– порівнюються дані з аналогічною інформацією за минулий звітний період. При цьому за основу беруться планові і попередні показники;
– порівнюються параметри з аналогічними показниками підприємств-конкурентів.

2. Оцінка якості даних, які використовуються для аналізу показників. Тут важливий момент, щоб вся надана інформація була максимально повною, об’єктивною та достовірною. В іншому випадку поточні розрахунки можуть бути помилковими.

3. Прийняття рішення з приводу використання тієї чи іншої методики аналізу, застосування обраного методу і формування результатів.

На останньому етапі можуть застосовуватися такі види аналізу…

– абсолютних показників;

– горизонтальний. У цьому випадку проводиться порівняння кожної з позицій звітності з минулим періодом;

– вертикальний. Особливість цього методу – визначення реальної структури фінансових показників. При цьому головне завдання – виявити вплив кожного з параметрів на результати розрахунків в загальному;

– трендовий. Суть полягає в порівнянні кожної параметра звітності з минулими періодами і обчислення тренда. В результаті визначаються основні тенденції динаміки того чи іншого параметра, “очищеного” від сторонніх впливів і випадкового впливу. За допомогою тренда можна спрогнозувати величини тих чи інших параметрів в майбутньому;

– просторовий. У цьому випадку проводиться порівняльний аналіз зведених параметрів в звіті компанії по підрозділам (дочірнім компаніям, цехам і так далі);

– відносних показників. Особливість цієї методики – розрахунок відносин між деякими показниками з різних форм звітності;

– факторний. Проводиться оцінка впливу на компанію та її показники певних чинників ринку. При такому вигляді аналізу використовуються стохастичні і детерміновані прийоми дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз фінансових показників