Амінокислоти: загальна формула, таблиця

Органічні речовини, в молекулах яких містяться карбоксильні і амінні групи, називаються амінокислотами або амінокарбоновими кислотами. Це життєво важливі сполуки, які є основою побудови живих організмів.

Будова

Амінокислота – мономер, що складається з:

    Азоту; Водню; Вуглецю; Кисню.

Також до амінокислот можуть віднести не вуглеводневі радикали, наприклад, сірка або фосфор.

Умовна загальна формула амінокислот:

NH2-R-COOH

Де

    R – двовалентний радикал.

При цьому аміногруп в одній молекулі може бути кілька.

З хімічної точки зору амінокислоти – похідні карбонових кислот, в молекулі яких атоми водню замінені аміногрупами.

Види

Амінокислоти класифікуються за кількома ознаками. Класифікація по трьом ознаками представлена ​​в таблиці.

ОзнакаВидОписПриклад
По розташуванню амінних і карбоксильних груп відносно один одногоΑ-амінокислотиМістять один атом вуглецю між функціональними групамиАланін
Β-, γ-, δ-, ε – і інші амінокислотиМістять кілька атомів вуглецю між функціональними групамиΒ-амінопропіонова кислота (два атома між групами), ε-амінокапронова кислота (п’ять атомів)
За змінною частини (радикалу)Аліфатичні (жирні)Не містять ароматичних зв’язків. Бувають лінійними і циклічнимиЛізин, серин, треонін, аргінін
АроматичніМістять бензольне кільцеФенілаланін, триптофан, тирозин
ГетероциклічніМістять гетероатомом – радикал, який не є вуглецем або воднемТриптофан, гістидин, пролін
ІмінокислотиМістять іміногрупи NHПролін, оксипролін
За фізико-хімічними властивостямиНеполярні (гідрофобні)Не взаємодіють з водоюГліцин, валін, лейцин, пролін
Полярні (гідрофільні)Взаємодіють з водою. Поділяються на незаряджені, позитивно і негативно зарядженіЛізин, серин, аспартат, глутамат, глутамин

Назви формуються із структурних або тривіальних найменувань карбонових кислот з приставкою “аміно-“. Цифри показують, де розташовується аміногрупа. Також використовуються тривіальні назви, що закінчуються на “-ін”. Наприклад, 2-амінобутанова або α-аміномасляна кислота.

Властивості

Амінокислоти відрізняються фізичними властивостями від інших органічних кислот. Всі з’єднання класу – кристалічні речовини, добре розчинні у воді, але погано розчинні в органічних розчинниках. Вони плавляться при високих температурах, мають солодкуватий смак і легко утворюють солі.

Амінокислоти є амфотерними сполуками. Завдяки наявності карбоксильної групи – СООН проявляють властивості кислот. Аміногрупа – NH2 обумовлює основні властивості.

Хімічні властивості сполук:

Горіння:

4NH2CH2COOH + 13O2 → 8CO2 + 10H2O + 2N2;

Гідроліз:

NH2CH2COOH + H2O ↔ NH3CH2COOH + OH;

Реакція з розчином лугу:

NH2CH2COOH + NaOH → NH2CH2COO-Na + H2O;

Реакція з розчином кислоти:

2NH2CH2COOH + H2SO4 → (NH3CH2COOH) 2SO4;

Етерифікація:

NH2CH2COOH + C2H5OH → NH2CH2COOC2H5 + H2O.

З амінокислотних мономерів утворюються довгі полімери – білки. Один білок може включати кілька різних амінокислот. Наприклад, білок казеїн, який міститься в молоці, складається з тирозину, лізину, валіну, проліну і ряду інших амінокислот. Залежно від будови білки виконують різні функції в організмі.

Що ми дізналися?

З уроку хімії дізналися, що таке амінокислоти, які речовини вони містять, як класифікуються. Амінокислоти включають дві функціональні групи – аміногрупу – NH2 і карбоксильну групу – COOH. Наявність двох груп обумовлює амфотерність амінокислот: сполуки мають властивості основ і кислот. Амінокислоти діляться за кількома ознаками і відрізняються:

    Кількістю аміногруп; Наявністю або відсутністю бензольного кільця; Присутністю гетероатома; Взаємодією з Водою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Амінокислоти: загальна формула, таблиця