Алегоричний зміст образів та епізодів “Божественної комедії”. Переклади Данте українською. Роль Данте Аліг’єрі в історії європейської культур – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання художніх особливостей “Божественної комедії” Данте, ознак алегоричності твору; асоціативне й логічне мислення; читацьку активність); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; аналітичне й образне мислення; комунікативну: уміння працювати в групі; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її, сприймати інформацію на слух; загальнокультурну: гуманістичний світогляд; естетичний смак).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: гуманізм, алегорія.

Міжпредметні зв’язки: українська література, українська художня культура (мистецтво), інформатика.

Обладнання: портрет Данте, текст “божественної комедії”, ілюстрації до неї, таблиці “Чотири аспекти тлумачень у поемі Данте” та “багатозначність образів та ситуацій “божественної комедії””.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Поема “Божественна комедія” – вершина творчості Данте Аліг’єрі. Тлумачити поему можна з кількох ракурсів. Сучасники поета вважали, що Данте побачив потойбічний світ і розповів про його устрій у своєму творі. Але насправді суть поеми не тільки у цьому: крім буквального, правомірним є також алегоричне розуміння поеми, за якого кожна подія, кожна деталь сповнені додаткового значення. Про це сьогодні ми й говоритимемо.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

· Що таке Алегорія? які алегорії ви зустріли в “Божественній комедії” Данте?

2. Бліцопитування

· Поема “Божественна комедія” написана мовою… .

· Чистилище – це місце, де душі померлих… .

· Данте вважав найтяжчим гріхом… .

· Перша частина “Божественної комедії” має назву… .

· Пекло Данте розташував на… .

· На планетах нашої Сонячної системи Данте розмістив… .

· Найголовнішим у раю є… .

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– За традиційними релігійними уявленнями, пекло – місце, куди потрапляють грішники. Страждання через скоєні гріхи в чистилищі призначено для тих, хто може очиститися та врятуватися для нового життя. Рай – нагорода для тих, хто жив праведним життям. Ідеться про моральну оцінку вчинків людей: куди саме потрапляє душа людини після смерті, визначає її земне життя.

Так, навіть у буквальній інтерпретації поеми, світ людей поділено на праведників і грішників. Проте в “Божественній комедії” йдеться не про окремих осіб: створені автором образи символізують певні принципи або явища. Так, образ Вергілія, який супроводжує головного героя під час подорожі колами пекла, утілює принцип пізнання світу, позбавленого віри. Данте визнає велич Вергілія, проте зображує його мешканцем пекла. Беатріче – не просто образ коханої жінки, а й алегорія кохання, що рятує. Навіть алегорії в поемі неоднозначні. Значення однієї алегорії нашаровується на значення іншої, збагачуючи твір додатковими вимірами.

2. Опрацювання опорної таблиці (запис до зошитів)

· “Божественна комедія” вказує людству шлях від гріховності й політичної анархії, у яких воно загрузло, до спасіння й щастя – через засудження (пекло) та спокуту (чистилище) до блаженства (раю). Самостійно опрацюйте таблицю “Чотири аспекти тлумачень у поемі Данте”. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

Чотири аспекти тлумачень у поемі Данте

Аспект

Тлумачення

1-й – Буквальний (текст сприймається реально)

Мандри Данте в загробному світі

2-й – Алегоричний (під текстом розуміються події зовнішнього світу)

Людство потонуло у гріхах, і тільки мудрість та потреба у вірі зможуть урятувати його

3-й – Моральний (передбачає опис переживань і пристрастей людської душі)

Боротьба точиться в людській душі, звідусіль оточеній гріхами, яким протистоїть ідеал громадських чеснот

4-й – Містичний, філософський

Людство втратило духовні орієнтири, потрапило в полон до жахливих пороків; лише морально очистившись, воно знайде шлях до істини

3. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Символіка чисел в поемі Данте “Божественна комедія” є такою: Трійка, дев’ятка – числа Святої Трійці. Три частини – це три світи, де водночас жив Данте: реальне життя, яке дуже схоже на Пекло; Чистилище – внутрішня боротьба; Рай – віра, добро й доброчинність. Число 3 пов’язане з християнською ідеєю про Трійцю, Число 33 має нагадувати про роки земного життя Ісуса Христа. Усього в “Божественній комедії” 100 пісень (число 100 – символ досконалості): 1 (вступ) + по 33 пісні у кожній із 3 частин.

4. Опрацювання опорної таблиці (запис до зошитів)

· Самостійно опрацюйте таблицю “Багатозначність образів та ситуацій “Божественної комедії””. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

Багатозначність образів та ситуацій “Божественної комедії”

Образ

Буквальний

Алегоричний

Моральний

Філософський

Поет

Данте

■ Пошуки людиною свого місця у суспільстві;

■ “гріховне людство”

Людська душа оточена гріхами, але прагне очищення, морального відродження

Пошук людиною духовних ідеалів задля людства

Вергілій

Римський поет Публій Вергілій Марон, автор “Енеїди”

■ Прихильник суспільної єдності;

■ “земний розум”

Ідеал громадянських чеснот і людських якостей

Провісник християнства, уособлення Божественної мудрості, що виведе людство до світла

Беатріче

Кохана поета – Беатріче Портінарі

Ідеал Краси, Кохання, Жіночності

Кохання, моральні цінності, що просвітлюють душу людини, удосконалюють її

Символ Божественної любові, що веде людство до духовного відродження, вічного життя

Ліс

Темний густий ліс

■ Внутрішні вагання й сумніви Данте;

■ папський Рим;

■ політичні чвари в Італії

Людські гріхи й помилки

Утрата людством Божественної істини, правильного шляху, духовних орієнтирів

Хижаки

Леопард

Політичні супротивники

Чуттєвість, брехня, зрада

Людські вади, спокуси

Лев

Король Франції

Гордість, жага влади, пиха

Вовчиця

Римське папство

Егоїзм, жадібність, скупість, користолюбство

Пагорб

Узвишшя

Над лісом гріхів і помилок височіє рятівний пагорб Доброчесності, осяяний сонцем Істини

Доброчесність – це моральна мета кожної людини

Через доброчесність можна піднестися до Бога

Розгорненою алегорією є власне Подорож – це пошук правильного духовного шляху для людини, оточеної гріхами, спокусами та пристрастями. Обрання шляху – це пошук сенсу життя. Головна дія розгортається в душі ліричного героя. Уся подорож відбувається у свідомості поета. Пізнавши те, що є злом, пройшовши колами пекла, душа поета зазнає змін: поет підноситься до усвідомлення найважливіших істин про світ і про себе.

Висновок. Саме у частині, яка зображує рай, розкрито головну таємницю життя, що полягає в любові. Не тільки в коханні до єдиної та прекрасної жінки, а у всеосяжній любові, що прощає та рятує: любов у найширшому значенні. Любов є могутньою силою, завдяки якій рухаються небесні світила. Данте підводить нас до думки, що Бог є любов

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Відомо, що отець Павло Штокалко на помежів’ї XIX-XX ст. одним із перших переклав українською мовою “Божественну комедію” Данте (3 книги), проте невідомо, чи зберігся цей переклад.

Багато українських митців перекладали окремі фрагменти “Божественної комедії”. Перші 36 терцин пісні першої та 6 рядків пісні тридцять третьої з “Підземелля” переклав у 1877-1883 рр. Іван Франко (обидва надруковано значно пізніше, 1955-го). Згодом у монографії “Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії” (1913) Франко три останні розділи присвятив послідовно “Підземеллю”, “Чистилищу” та “Раю”. Франко переклав найзначущі, на його думку, фрагменти поеми, чергуючи їх із власними прозовими коментарями та переказом решти змісту.

У 1892-1896 рр. у Львові в часописі “Правда” вийшли друком перші 10 пісень “Пекла” в перекладі Володимира Самійленка, що підписався В. Сивеньким (окрема книжка – 1902). Наприкінці 1890-х рр. Леся Українка переклала 9 терцин із п’ятої пісні “Пекла”. 1965 року в Мюнхені у видавництві Ігоря Костецького “На Горі” опубліковано експериментальний переклад Василем Баркою фрагмента “Божественної комедії”.

Уперше повний переклад першої частини “Божественної комедії” (“Пекло”) та більшої частини другої (“чистилище”) виконав Михайло Драй-Хмара (1930-1935), але рукопис перекладу зник 1935 р. під час обшуку НКВСниками будинку Драй-Хмари у Києві й арешту українського митця. 2007 року Український католицький університет видав друком переклад Богдан-Івана Лончина першої частини “Божественної комедії” – “Пекла”.

Переклад усіх трьох частин “Божественної комедії” виконав Петро Карманський у 1950-х рр. На жаль, лише першу частину “Пекло” у перекладі Карманського та за грунтовної редакції Максима Рильського було опубліковано 1956 р. (посмертно). Переклад Карманського, на думку дослідника Данте в Україні Максима Стріхи, далекий від досконалості.

Повний переклад усіх трьох частин виконав 1976 р. Євген Дроб’язко (видавництво “Дніпро”). У 2013-2015 рр. вийшов друком другий варіант повного тексту поеми у перекладі Максима Стріхи (видавництво “Астролябія”).

6. Завершальне слово вчителя

– “Божественна комедія” – це велика алегорія людини, гріха та спокутування з релігійної й моральної точок зору. Тут відкривається падіння й відродження людини. У творі міститься алегорія внутрішнього та зовнішнього розвитку людини. Будь-яка людина носить усередині себе власні пекло та рай. Пекло – смерть душі, владарювання тіла, образ зла й пороку. Рай – образ добра й доброчесності, внутрішнього миру й щастя. Чистилище – перехід від першого стану до другого через каяття. Леопард, лев і вовчиця, які загороджують шлях до сонячного пагорба, уособлюють три найбільші вади людини, а саме: пристрасть, гордість і жадібність. У трьох цих вадах, як уважали за Середньовіччя, криється причина людської зіпсованості.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Аналітична робота (розвиток усного мовлення)

· “Божественна комедія” Данте посідає 10-те місце у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів за версією журналу Newsweek. Поясніть таку популярність поеми.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Символіка “Божественної комедії” Данте змусила мене замислитися над…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, підготуватися до написання твору-роздуму за поемою Данте “Божественна комедія”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Алегоричний зміст образів та епізодів “Божественної комедії”. Переклади Данте українською. Роль Данте Аліг’єрі в історії європейської культур – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ