Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. МОДЕРНІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

Мета: розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів і роздумів, визначити риси образу пророка, які притаманні провіднику нації, спонукати висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, вказати на світове значення поеми та її актуальність; розвивати навички роботи з текстом, характеристикою образа-персонажа; поглиблювати уміння зіставляти образи, добирати доречні цитати; виховувати почуття національної гідності.

Теорія літератури: поглиблення поняття “образ-персонаж”, біблійні образи в літературі.

Обладнання: текст поеми.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Не лише українська, а й зарубіжна критика схвально відгукнулася на появу поеми “Мойсей”. читачів будь-якої національності приваблюють ідеали людяності, свободи, добра, справедливості. цим і пояснюється те, що поема була перекладена різними мовами світу. Особливо ж цінним є утвердження в ній права народу на самостійність і незалежність. У своєму “Мойсеї” Франко виклав програму, яку називають “заповітом українському народові”. А щоб зрозуміти глибше авторський задум, розглянемо образи поеми, зосередившись на характеристиці образу Мойсея.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Словниковий диктант

Контекстуальні синоніми до слова “Мойсей” у поемі І. Франка.

Вождь, пророк, ватажок, проводир, очільник, рятівник народу Ізраїлю, знаряддя Божої волі, дивовижна постать.

2. Завдання за методикою “Незакінченого речення”

1. Франко звернувся до теми пророка Мойсея, тому що…

2. Мойсей у своїх діях керується…

3. Образ Мойсея можемо зіставити з образом…

4. Уводячи такий персонаж, як Азазель, Франко в поемі порушує філософську проблему…

5. На відміну від Біблії, у який землю обітовану Мойсею показав Бог, у поемі це зробив…

6. Тема поеми “Мойсей” – …

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Одним із завдань, які ставив перед собою І. Я. Франко, працюючи над поемою, було розв’язати питання про те, яким повинен бути вождь нації. Здебільшого ця проблема вирішується на прикладі образу Мойсея.

2. Розглянемо цей образ за допомогою плану

1. Мойсей – головний образ однойменної поеми І. Франка

2. Зовнішність героя

3. Особлива місія Мойсея в поемі

4. Риси характеру пророка

5. Мотивація вчинків персонажа

6. Риси біографії автора в образі Мойсея

Довідка. Образ Мойсея (орієнтовні відповіді на деякі питання)

Особлива місія Мойсея в поемі

Мойсей посланий Богом для великої місії – порятунку народу Ізраїлю. Але він не є сліпим знаряддям Божої волі. Мойсей із поеми постає перед нами як людина цілком земна, якій притаманні і сумніви, і біль, але він розраховує на власні сили.

Біблійний пророк, рятуючи свій народ від рабства, повів його через пустелю до “землі обітованої”.

Мотивація вчинків персонажа

На шляху до землі обітованої Мойсей зіткнувся з людською невдячністю, наріканнями і навіть вигнанням. Першопричину всіх нещасть, які випадають на його долю, він шукає в собі самому. Пророк любить свій народ таким, яким він є.

Любов Мойсея до одноплеменців жертовна і самозречена. У ній є щось материнське, позначене прагненням допомогти, порятувати, захистити. Він знає, що його любов не вмре разом з тілом, а зостанеться жити в народі і служитиме йому, і вірить, що настане час, і народ оцінить його жертву.

3. Робота за варіантами

I варіант

Зіставити образи Мойсея та Азазеля

II варіант

Зіставити образ Мойсея з образами Датана та Авірона

Орієнтовний варіант виконання роботи

Мойсей

Азазель

Пророк, у своїх вчинках керується любов’ю до людей, його любов, самозречена і жертовна, уособлює силу, яка створює, за якою майбутнє. Носій духовності. Борець за звільнення народу від рабської покори. Вірить в Бога та вищу місію Ізраїлю

Збірний художній образ злого духа, носій паралізуючих волю сумнівів, джерело численних гріхів людини, втілення руйнівної сили, яка веде в нікуди. Гальмує поступ і готовий зруйнувати все створене. Азазель намагається примусити Мойсея засумніватися в доцільності своєї священної справи

Мойсей

Датан і Авірон

Жертовно любить свій народ, вірить у його вище призначення, особливу місію. Запобігає фізичному знищенню єврейських первістків, дбає про звільнення народу від рабства. Переконаний у необхідності виконання своєї божественної місії

Вороги та зрадники свого народу; сіють у народові невіру в перемогу, закликають одноплеменців змиритися з ситим рабством, до бунту проти Мойсея. Уміло використовують настрій натовпу і налаштовують його проти Мойсея

4. Міні-диспут “Мойсей – головний персонаж однойменної поеми Франка, герой чи страдник?” (технологія прес)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Таблиця Елвермана

Так

Мойсей – справжній проводир нації

Ні

1-й аргумент

1-й контраргумент

2-й аргумент

2-й контраргумент

2. Укласти таблицю

“Герої поеми “Мойсей”. Провідні риси їхніх характерів”.

(Наприклад. Мойсей – терплячий.

Азазель – підступний.

Датан та Авірон – зрадливі…)

3. Виступ заздалегідь підготовленого учня з повідомленням “Біблійні образи в літературі”

До біблійних образів в усі часи зверталися письменники різних країн. У XIII-XVIII століттях не було митця, який би не звертався до Біблії у своїх творах. Ця Книга книг не перестала бути джерелом натхнення і пізніше. Біблійні образи живили творчість і надихали на створення нових Г. Сковороду і Т. Шевченка, Данте і Шекспіра, П. Куліша і О. Пушкіна, Лесю Українку і Ч. Айтматова, П. Гулака-Артемовського, Ліну Костенко, Дмитра Павличка, Б. Пастернака, Бальзака, М. Булгакова, польського письменника Г. Панаса.

Найбільшою популярністю серед українських письменників користувалася притча про сіяча, що пояснюється просвітительською функцією літератури, прагненням відкривати народові очі на його життя. (Т. Шевченко (“Чигирине, Чигирине.”, поеми “Сон” і “Кавказ”, “Саул”, “Не нарікаю я на Бога”), П. Куліш (“Дума”, “Старець”, “Неньчина пісня”). Ю. Федькович (“Нива”, “Дикі думи”, “Думи мої, діти мої”) М. Старицький (“На новий РІК”, “Нива”).

Українські письменники часто використовували образи блудного сина, багача І бідного Лазаря. (Т. Шевченко “Притча про блудного сина”), I. Франко (“Дума про Наума Везумовича”),

Українська література звертається до образу Христа, Богоматері, їх загальнолюдсько го подвигу. (“Марія” Т. Шевченка, де син Божий виступає як син людський, сонети XXXVI-XXXVIII I. Франка, які порушують проблему відповідальності людини за свої вчинки, “На полі крові” Лесі Українки, І. Багряний обігрує історію перебування Ісуса Христа в Гетсиманському саду (“Сад Гетсиманський”) тощо.

Сучасних письменників світової літератури часто приваблюють образи Євангелія. Намагання розгледіти в постатях Христа, Іуди, Марії Магдалини, Понтія Пілата, апостолах перш за все людину в сукупності усіх морально-психологічних протиріч стає підгрунтям для літературної фантазії авторів. Серед них Г. Даниловський (“Марія Магдалина”), Л. Андреєв (“Іуда Іскаріот”), А. Зверінцев (“Син грому”), Б. Вуд (“Свитки Магдалини”), У. Хефнер (“Завіт Христа”), А. Міхалос (“Майстер та Магдалина”), К. Макгоуен (“Таємниця Магдалини”), А. Мей (“Дружина Пілата, або Таємниця прокуратора”), П. Лагерквіст (“Вавравва”) та ін.). Отже, література ХХ-ХХІ ст. знаменується активним пошуком нового розуміння євангельських героїв та способів їх інтерпретації.

4. Проблемне питання: “Чи потрібний нам зараз Мойсей?”

5. Творче завдання

Скласти сенкан про героїв поеми “Мойсей”.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

□ Я вважаю поему “Мойсей” актуальною, тому що…

□ Цей урок був для мене повчальним, тому що…

□ Я зрозумів…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал уроку, прочитати пролог до поеми І. Франка “Мойсей”. Індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про історію створення прологу до поеми “Мойсей”; підготувати виразне читання прологу.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. МОДЕРНІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА