Акції на зовнішньому ринку цінних паперів

Одним з основних активів, який обертається на зовнішньому ринку, є акції. Завдяки угодам з такими паперами, компаніям вдається забезпечити поповнення інвестиційних ресурсів і підвищити свій рейтинг на міжнародному ринку.

Торгівля акціями проводиться на двох видах ринків – біржовому і позабіржовому. До першої категорії можна віднести роботу на таких “грандів”, як Токійська, Лондонська або Нью-Йоркська біржа. Сюди ж слід підключити автоматизовані торговельні системи, такі як CATS або NASDAQ. Що стосується угод на позабіржовому ринку, то сюди можна адресувати операції купівлі-продажу акцій через інтернет.

Особливості зовнішнього ринку акцій:

    – наявність великого обсягу котирувань представлених активів, що сприяє зміні прибутковості цінних паперів; – активне застосування автоматизованих систем, що дозволяють об’єднати всіх учасників біржі в єдину світову мережу; – широкий вибір інструментів для подальших вкладень; – можливість вибору серед безлічі арбітражних угод.

Найбільшу частку на ринку зовнішньому ринку акцій займають депозитарні розписки. Основна мета їх випуску:

    – збільшення обсягу потенційних інвесторів; – диверсифікація капіталу на міжнародному ринку; – мобілізація наявних коштів компанії.

Депозитарні розписки – це цінні папери, які є реальним підтвердженням прав власності суб’єктів з інших країн. Перші такі активи були випущені ще в 1927 році, але популярність і свою поточну форму цінний папір отримала тільки в 1955 році.

Депозитарні розписки мають цілу низку переваг:

    – дозволяють вийти на міжнародний ринок і отримати доступ до великих обсягів капіталу; – підвищити загальний імідж компанії; – розширити ринок цінних паперів компанії за допомогою оперативного звернення цінними паперами; – підвищити і стабілізувати на певному рівні котирування своїх цінних паперів; – отримати в розпорядження іноземні інвестиції; – максимально знизити свої ризики і забезпечити якісну диверсифікацію; – організувати повноцінних механізм по злиттю і покупці компаній; – розширити число потенційних вкладників; – забезпечити гнучке вкладення капіталу в різні сфери діяльності.

Для інвесторів депозитарні розписки – це відмінний шанс для диверсифікації своїх активів, можливість подолати безліч бар’єрів в бізнесі (брак інформації, ризик країни, низьку розвиненість інфраструктури своєї країни і так далі), низькі витрати.

До основних видів депозитарних розписок можна віднести:

    – ADR – американські депозитарні розписки. Такі цінні папери найбільше обертаються на позабіржових ринках і біржах США. Особливість активів – регулювання з боку законодавства США, а також деномінація в національній валюті (доларах США); – EDR – європейські депозитарні розписки. Їх особливість – звернення на європейських біржах, як правило, на люксембурзької і лондонської. Такі цінні папери деноміновані в європейській валюті (євро). Звернення активів відбувається через такі клірингові системи, як Clearsystem і Euroclear (вони добре відомі і користуються повагою в світі); – GDR – глобальні депозитарні розписки. Така цінний папір являє собою сертифікат, який є підтвердженням права на акції іноземної компанії. Активи обертаються на зовнішньому ринку цінних паперів. Особливість – залучення активів не тільки з європейського або американського ринку, але і з фондових майданчиків усього світу. Основне призначення НДР – забезпечення приросту капіталу компанії; – українські депозитарні розписки є іменний цінний папір, яка не має номінальної ціни і задовольняє право власності на певне число активів (облігацій або акцій) зарубіжного емітента. Особливість цінного паперу в тому, що власник має право вимагати компенсацію у вигляді української депозитарної розписки в відповідному обсязі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Акції на зовнішньому ринку цінних паперів