Афанасій Афанасійович Фет “Шепіт, ніжний звук зітхання”, “Я прийшов до тебе, мила”. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета – Росія – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання біографії та творчості А. А. Фета; розуміння багатства лірики поета; навички виразного читання; читацьку активність); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; комунікативну: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та презентувати її; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд; естетичний смак).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: імпресіонізм, символізм.

Міжпредметні зв’язки: інформатика.

Обладнання: портрет А. А. Фета, тексти його творів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усний літературний диктант “Клоуз-тест”

· Федір Тютчев народився (де і коли)… (23 листопада (5 грудня) 1803 р. у садибі Овстуг Орловської губернії у дворянській родині).

· Початкову освіту здобув… (Удома).

· Детально вивчав… (Поезію Давнього Риму та латину).

· 1819 року вступив до Московського університету на відділення… (Словесності).

· Після закінчення університету отримав місце у… (Колегії іноземних справ у Петербурзі).

· 1822 року його призначили позаштатним чиновником російської дипломатичної місії у… (Мюнхені).

· Поет жив за кордоном упродовж… (22 років).

· Перший період творчості Тютчева припадає на 1810-1820 рр. Його тогочасні вірші… (Вельми архаїчні та схожі на поезію минулого століття).

· Другий період творчості письменника (1820-ті-1840-ві) характеризується… (Використанням форм європейського Романтизму й російської лірики).

· Тютчев повернувся до Росії… (1844 року).

· Здоров’я поета погіршилося через… (Проблеми на службі й у родині).

· Основні теми лірики Ф. Тютчева – … (Кохання, природа).

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає зі стислим повідомленням про життєвий шлях А. А. Фета.)

Головні дати життя та творчості А. А. Фета

Афанасій Афанасійович Фет Шепіт, ніжний звук зітхання, Я прийшов до тебе, мила. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета   Росія   ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

2. Слово вчителя

– У творчості Афанасій Афанасійович Фет спирався на високе призначення поезії, протиставляючи її реальності. У пейзажній ліриці поета панують життєствердні й оптимістичні мотиви. Фет писав про те, що бачив, зупиняючись на зовні простому та звичайному, передаючи радше власні враження від побаченого, тому природа й почуття у нього нерозривні та перебувають у гармонії. Характерний стан ліричного героя Фета – естетична захопленість. читач поступово прилучається до його переживань, а згодом і сам ніби стає учасником художньої дії. Пристрасне ставлення до природи вводить героя Фета у світ краси, визначає його романтичне відчуження від земного буття. Митець широко використовує яскраві деталі, конкретні прикмети пори року чи часу, що викликають певні асоціації. Колір і звук, зорові й слухові образи у віршах поета доповнюють одне одного, можливо, тому декому з читачів незрозумілі такі визначення, як “Дзвінкий сад”, “Рум’яна скромність”, “Тане скрипка”, “Серце квітує”, але таку єдність людських почуттів згодом проголосять своїм гаслом символісти.

Безмежну владу над героєм має жіноча краса. Споглядання чарівного обличчя коханої жінки дарує йому не меншу естетичну насолоду, ніж нескінченне милування природою. На відміну від віршів про природу, поезії про кохання у Фета позбавлені конкретності: вони привертають увагу насамперед глибиною передавання почуттів, найтонших порухів людської душі. Основний мотив інтимної лірики митця – життєствердне почуття кохання, завжди світле й радісне. Одухотворене та людяне кохання стає у нього осяйним святом.

3. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує напам’ять вірш А. А. Фета “Шепіт, ніжний звук зітхання…”.)

4. Аналіз тексту поетичного твору1

· Проаналізуйте щойно почутий вірш А. А. Фета “Шепіт, ніжний звук зітхання…”.

Очікувана відповідь

Це одна з найвідоміших ліричних мініатюр Фета. Її написано й опубліковано 1850 р. у журналі “Москвитянин”. У зміненому вигляді вірш вийшов друком 1856 р., одразу полонивши серця читачів. Його 12 коротких рядків пройняті сильним почуттям, слова дібрано так, що кожне з них є натяком, а об’єднані разом вони утворюють систему натяків, що мають підтекст і справляють особливе враження. це свідчить про ознаки імпресіонізму в ліриці Фета. Читачів і сьогодні вражає те, що вірш, сповнений руху від початку до кінця, написано без жодного дієслова, а з 36 слів, які його складають, 26 – іменники. Поезія Фета звернена до вічного, природа й почуття у ній злиті воєдино. Поет тонко розкриває різноманітні відтінки переживань людини, зображує порухи душі, які складно передати словами.

5. Декламування поетичних творів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) декламує напам’ять вірш А. А. Фета “Я прийшов до тебе, мила…”.)

6. Аналіз тексту поетичного твору1

· Проаналізуйте щойно почутий вірш А. А. Фета “Я прийшов до тебе, мила…”.

Очікувана відповідь

Це зразок ліричного вірша, у якому тісно переплелися одвічні теми кохання та природи. Але в цій поезії вони пов’язані з темою поетичної творчості. Вірш вражає абсолютною єдністю форми та змісту. Здається, митець створив його єдиним подихом. Захоплення природою й почуття кохання надихають поета на творчість, яка має бути вільною імпровізацією. Не зміст, а звук пісні стає у Фета найвищим щаблем на шляху до духовного. Розуміння музики як інтуїтивного осягнення прихованої сутності речей зумовило інтерес російських символістів до поезії Фета, адже бачення світу крізь миттєві відчуття, враження та настрої характерне для імпресіоністичного мистецтва.

Афанасій Афанасійович Фет Шепіт, ніжний звук зітхання, Я прийшов до тебе, мила. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета   Росія   ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ

Афанасій Фет

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Усне словесне малювання

· Які пейзажі й образи навіяли вам поезії А. А. Фета?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Одну із досліджених на уроці поезій А. А. Фета вивчити напам’ять (за вибором учнів) у перекладі чи мовою оригіналу, дібрати для виразного читання інші вірші поета.

_____________________________________

1 Див. додаток до уроку № 37.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Афанасій Афанасійович Фет “Шепіт, ніжний звук зітхання”, “Я прийшов до тебе, мила”. Своєрідність пейзажної та інтимної лірики А. А. Фета – Росія – ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ Й ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ ХІХ СТ