Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Естетична програма автора. Система образів роману – Англія – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст.; розуміння значення творчого доробку о. Уайльда для розвитку сучасного роману; знання особливостей розв’язання питання про сенс краси в романі “Портрет Доріана Грея”; розуміння філософсько-естетичної проблематики, значення системи образів для розкриття ідейного задуму твору; уміння аналізувати провідні образи роману; аналітико-дослідницькі навички; культуру мовлення; творчі здібності; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в парі, колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: естетизм, система образів, афоризм, гедонізм, дендізм.

Обладнання: портрет о. Уайльда, тексти роману “Портрет Доріана Грея”, ілюстрації до нього, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Роман Оскара Уайльда “Портрет Доріана Грея” є філософсько-естетичною концепцією світосприйняття автора. Найповніше її розкрито в “Передмові” до твору, де наведено 25 афоризмів. “Передмова” та решта 20 розділів роману становлять своєрідний діалог, у якому художньо виражена естетика митця. Саме естетику письменника ми сьогодні розглядатимемо детальніше.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа “Чиста дошка”

Примітка. “чиста дошка” – вправа для перевірки знань учнів. На дошці написано 5-6 хибних тверджень. Учні по черзі виходять до дошки, обирають одне твердження, знаходять у ньому помилку й усно виправляють її, після чого твердження витирають. Наприкінці вправи дошка має бути чистою. За потреби вчитель спрямовує міркування учнів.

Речення на дошці

· Оскар Уайльд – американський письменник англійського походження. (Англійський письменник ірландського походження.)

· Естетизм – спосіб життя, що передбачає оточення себе предметами розкоші. (Це визнання краси найвищою цінністю життя.)

· Оскар Уайльд прожив довге безтурботне життя. (Прожив 46 років; його життя було неспокійним: після звинувачення в аморальності митця судили, він відбув термін ув’язнення, вирушив у змушену еміграцію, де й помер.)

· Оскар Уайльд – автор 12 відомих романів. (Автор тільки одного роману.)

· Уайльд завжди був прихильником символізму. (Був прихильником і склав основні принципи естетизму.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творчо-аналітична робота

· За ланцюжком прочитайте та прокоментуйте афоризми з “Передмови” до роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

2. Слово вчителя

– О. Уайльд любив контрасти, завжди балансував між витонченим і скандальним, реальним та уявним. Навмисно доводячи усталені принципи до абсурду, письменник намагався врятувати суспільство від духовного занепаду, байдужості та сліпої віри в прописні істини. як ми вже з’ясували раніше, у романі “Портрет Доріана Грея” розв’язано складні філософсько-етичні й моральні проблеми завдяки розгляду різних поглядів на мистецтво, життя, красу, її природу й мету. Не випадково провідними образами твору є художник-естет Безіл Голворд (творець прекрасного), гедоніст лорд Генрі (споживач прекрасного) та Доріан Грей (носій прекрасного). Творцем прекрасного також можна вважати Сібіл Вейн. Усі вони розкривають різні аспекти ставлення до краси, разом утілюючи сутність естетики О. Уайльда.

3. Аналіз образів героїв літературного твору (робота В групах)

· У 4 групах проаналізуйте втілення різних форм естетизму в провідних образах роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”, дайте відповіді на запитання, складіть асоціативний кущ: 1-ша група – за образом Доріана Грея, 2-га – за образом Безіла Голворда, 3-тя – за образом Генрі Воттона, 4-та – за жіночими образами твору.

Запитання для групп

1-ша група. Образ Доріана Грея

· Що вам відомо про походження, родину, дитинство Доріана Грея? (Дворянин, рано втратив батьків, його виховував суворий дід-опікун.) Наведіть цитати з тексту.

· Знайдіть у тексті опис зовнішності Доріана Грея. Зачитайте.

· Чого прагнув Доріан Грей і чи справдилася його заповітна мрія? (Бути завжди молодим і завжди прекрасним, навіть ладен за це віддати свою душу. Його мрія здійснилася: старіти почав портрет, а він лишався молодим.)

· Як автор випробовує героя коханням? Чи гідний Доріан кохання Сібіл? А Гетті?

· Чим захоплювався Доріан? (Вишивкою і гобеленами, Запахами, католицизмом, модою, містикою, дендізмом, музикою.)

· Як змінився Доріан під впливом лорда Генрі?

2-га група. Образ Безіла Голворда

· Ким є в романі Безіл Голворд?

· Знайдіть у тексті опис зовнішності художника. Зачитайте.

· Чи можна вважати картини художника безсмертними? Чому?

· Чому Безіл не хотів, щоб лорд Генрі й Доріан познайомилися?

· Знайдіть у тексті цитати, які відображають погляди Безіла на життя. (“Усіма, хто має непересічний розум чи красу, правує в житті лихий фатум”, “краще не виділятися над своїм середовищем”, “за все це, чим боги наділили нас, ми відпокутуємо, тяжко відпокутуємо…”, “Покаятись ніколи не запізно, Доріане. <…> Хіба ж не сказано десь у Святому Письмі: “Хоч би гріхи ваші були як кров, я зроблю їх білими як сніг”?..”)

· У чому Безіл убачає причину своїх нещасть?

· Чим закінчилося для Безіла останнє відвідування будинку Доріана? (Доріан уважав Безіла винним у всіх своїх бідах, він убиває художника, розкривши перед цим художникові страшну таємницю портрета.)

3-тя група. Образ лорда Генрі

· Хто за походженням лорд Генрі? (Дворянин.)

· Знайдіть у тексті опис його зовнішності.

· Віднайдіть у тексті цитати, що відображають погляди лорда Генрі. (“Впливати на когось – означає віддавати комусь власну душу”, “єдиний спосіб позбутися спокуси – піддатися їй”, “мета життя – розвиток власного “я””, “краса… Їй дано божественне право на верховенство, вона робить принцами тих, хто її має”, “модне тепер співчуття болю – страшенно хвороблива річ. Яскраві барви, краса, радість життя – ось що має викликати симпатії людини. А життєві виразки – чим менше про них говориться, тим краще”, “нічого не проминіть, шукайте всякчас нових вражень. І не бійтесь нічого. Новий гедонізм – ось що потрібне нашому вікові”, “єдина жахлива річ на світі – нудьга, Доріане. Це єдиний гріх, за який нема прощення”.)

· Чи живе лорд Генрі за власною теорією? (Звісно, ні, але йому цікаво спостерігати, як вона впливає на інших.)

· Ким був для Генрі Воттона Доріан Грей? (Своєрідним витвором мистецтва і надзвичайно цікавим матеріалом для психологічного експерименту.)

· Які художні засоби використовує О. Уайльд, зображуючи лорда Генрі? (Внутрішні монологи героя, його стиль мовлення, опис речей героя, його вбрання, манер; власне непряму мову: “Лорд Генрі завжди захоплювався методами природничих наук, але ординарні їх об’єкти видавались йому нудними й мізерними. Отож він почав з розтину самого себе, а кінчив розтином інших. Людське життя – це єдине, що варто вивчати, вважав він. Проти цього решта світу – пусте. То правда, що, досліджуючи життя в його найхимерніших проявах страждань і насолод, людина не може пройти увесь шлях з непроникною скляною маскою на обличчі, так щоб задушливі випари не збурили мозку і не скаламутили уяви страхітливими образами й моторошними марами. В житті є отрути такі тонкі, що їхні властивості можна спізнати, лише самому піддавшись їх дії. В житті є хвороби такі дивні, що лише переслабувавши на них, можна збагнути їхню сутність. Але ж яку велику винагороду одержує за все це людина! Яким чудовим постає тоді цілий світ перед нею! Спостерігати несхильну логічність пристрастей і забарвлене емоціями життя інтелекту – завважувати, де вони стикаються і де розходяться, в який момент вони у злагоді, а коли у розладі – це справжня насолода”.)

4-та група. Жіночі образи в романі

· Що ми дізнаємося зі сторінок твору про родину Сібіл Вейн?

· Знайдіть описи зовнішності Сібіл.

· На вашу думку, чим Сібіл привернула увагу Доріана Грея?

· Чому Доріан раптом охолонув до Сібіл?

· Які наслідки мало самогубство Сібіл? як воно вплинуло на Доріана?

· Чи можна порівнювати образи Сібіл Вейн та Гетті Мертон?

· Як ставився Доріан до Гетті?

4. Презентація результатів роботи груп

5. Узагальнення вчителя

(Учитель підбиває проміжні підсумки опанованого учнями матеріалу.)

– З одного боку, для лорда Генрі його душею, сутністю, утіленням його ідей стає Доріан Грей, а сам він залишається лише формою, зовнішньою оболонкою; для Доріана Грея його справжнє “я” втілене в його портреті, а сам він – лише олюднене зображення. З другого боку, для Безіла Голворда портрет стає і змістом, і формою, тому що в живописному творі втілено заповітну мрію художника.

У Сібіл Доріан кохає тільки зовнішнє, форму – і не помічає внутрішнього, самої Сібіл. У Гетті Доріан вбачає тільки спосіб розпочати все знову: він її не кохає, а має намір використати “Для очищення душі”.

Персонажі ніби діляться на два табори: люди, які створюють мистецтво (художники) – Сібіл Вейн, Безіл Голворд; і люди, які сприймають, розмірковують про мистецтво (критики),- лорд Генрі, Доріан Грей.

Художник, на думку автора,- це той, хто створює прекрасне. Критик – це той, хто здатний у новій формі або за допомогою нових засобів передати свої враження від прекрасного. Можливо, тому художники дружбу, любов цінують вище за мистецтво, а критики не здатні зазирнути далі оболонки, відкидають справжні почуття й задовольняються побаченими, театральними.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Складання сенкана

· Складіть сенкан до образу одного з героїв твору О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” (за вибором).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний “Метод прес”

· Який з образів роману О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” вас вразив? Відповідь побудуйте за правилами “Методу прес” (від англ. PRES – Position, Reason, Example, Solution): а) власна позиція (Position: “Я вважаю, що…”); б) обгрунтування (Reason: “…тому, що…”); в) приклад (Example: “Наприклад, …”); г) висновки (Solution: “Отже (тому), я вважаю…”).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знайти ознаки естетизму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”; простежити етапи життя Доріана та зміни в його світобаченні, застосовуючи “Щоденник подвійних нотаток”.

Примітка. Методика “Щоденник подвійних нотаток” допомагає читачеві тісніше пов’язати текст із власними досвідом та допитливістю. Зошит поділяють на два стовпці. У перший записують фрази, що найбільше вразили у тексті, у другий – міркування щодо цього фрагмента.

Фраза з тексту

Мої міркування


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”. Естетична програма автора. Система образів роману – Англія – РОМАН ХІХ СТ