А. Мойсієнко. “Жовтень жовті жолуді”

Тема. А. Мойсієнко. “Жовтень жовті жолуді”

Мета: ознайомити з поезією сучасного автора, допомогти учням розкрити ідейно-образний зміст, метафоричність поетичних образів, їхню красу; розвивати образне та аналітичне мислення, навички виразного, вдумливого читання ліричних творів, уміння висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій; формувати самостверджуючу життєву позицію, естетичні смаки; уміння відчувати й бачити красу художнього світу.

Теорія літератури: ліричний твір, різновиди лірики, художні образи, художні засоби.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстративні матеріали, пейзажні картини із зображенням осені.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

1. Розповідь про письменника І. Малковича, виразне читання, аналізування віршів поета, висловлювання власних суджень про них; читання напам’ять (для бажаючих).

2. Читання електронних листів І. Малковичу – письменникові та успішному бізнесменові.

3. Огляд укладених збірочок віршів І. Малковича, обгрунтування вибору.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Моноалітеративний вірш Анатолія Мойсієнка – свідчення не лише дивовижної майстерносі поета, а так само невичерпних можливостей нашої мови. (Анатолій Погрібний, із передмови до книжки “Сім струн”)

Був ошелешений високим літературним шедевром Анатолія Мойсієнка – збіркою “Віче мечів”. (Петро Сорока, про книжку паліндромів)

Рідкісна книжка, такої, певне, більше в світі нема. (Міжнародний Гросмейстер Віктор Корчной (Швейцарія), про збірку “Шахопоезія”)

Поезія Анатолія Мойсієнка відкриває унікальні можливості пізнання естетичної, зображальної, змістової, звукової цілісності поетичного твору. (Микола Жулинський, із передмови до книжки “Вибране”)

Так відгукуються про вірші сучасного українського поета, науковця Анатолія Мойсієнка не лише літературознавці, а й представники інших галузей. Письменник володіє особливим талантом – він майстерно складає паліндроми – вірші, які звучать однаково і зліва направо, і справа наліво. “Хижих мечем мирим”,- написав він. Його хвилюють різні теми та проблеми сьогочасності, разом із тим серце та поетичний талант завжди відкриті для вічних проблем і краси. У цьому ми переконаємося на уроці.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Розповідь учителя.

Анатолій Мойсієнко народився 9 липня 1948 року в селі Бурівка на Чернігівщині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педінституту ім. М. Гоголя. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор низки досліджень із філології. Опублікував поетичні збірки “Приємлю” (1986), “Сонети і верлібри” (1996, 1998), “Шахопоезія” (1997), “Сім струн” (1998, 1999), “Віче мечів” (1999), “Нові поезії” (2000), “Спалені камені” (2003), “Вибране” (2006), “З чернігівських садів: нові сонети і верлібри” (2008). Твори А. Мойсієнка перекладалися німецькою, англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами. Виступає він також як перекладач із німецької та слов’янських мов. Упорядник двотомної антології “Золотий гомін: українська поезія світу” (1991, 1997), антології різномовної поезії України “На нашій, на своїй землі” в трьох книгах (1995, 1996). Член Національної спілки письменників України (1988), один із засновників гурту поетів-паліндромістів “Геракліт” (1991). Лауреат літературних премій “Благовіст”, імені Бориса Нечерди, імені Івана Кошелівця.

З науковими доповідями виступав у Берлінському, Варшавському, Оломовецькому, Санкт-Петербурзькому, Тюменському університетах.

ü Виразне читання поезії А. Мойсієнка “Жовтень жовті жолуді”.

ü Словникова робота, обмін враженнями про прочитане.

ü “Словесне малювання”.

Змалюйте картину, яка постала перед вами при прочитанні вірша А. Мойсієнка; визначте асоціації, які у вас виникли, складіть “асоціативний кущ”.

ü Виконання завдання.

Пригадайте, які вірші про осінь ви знаєте, порівняйте їх.

А. Мойсієнко. “Жовтень жовті жолуді” В. Сосюра. “Осінь”

Спільне

Належать до пейзажної лірики; образ осені персоніфікований, оживлений, казковий; настій – зачарування красою, легкий смуток; колір золота; замилування красою природи

А. Мойсієнко. “Жовтень жовті жолуді”

В. Сосюра. “Осінь”

Відмінне

Жовтень жовті жолуді

На базар несе,

Пише осінь охрою

Золоте есе.

Листопадом, бабиним літом

Набиває вітер

Золотий кисет,

Золотом люльку креше,

Золоті пожежі

Попасом пасе.

Сонце – обережне –

Золотими клешнями –

В золоту Родощ

Золотим пожежником

Походжає дощ.

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні в синій тишині.

По садах пустинних їде гордовито

Осінь жовтокоса на баскім коні.

В далечінь холодну без жалю за літом

Синьоока осінь їде навмання.

В’яне все навколо, де пройдуть копита,

Золоті копита чорного коня.

Облітають квіти, обриває вітер

Пелюстки печальні й розкида кругом.

Скрізь якась покора в тишині розлита,

І берізка гола мерзне за вікном.

Образ осені більш приземлений – “жолуді на базар несе”, “люльку креше”, “пожежі попасом пасе”; більш відчутні звукопис – алітерація (повторення приголосних), тавтологія, анафора

Присутній образ коня, елементи портрета самої осені – синьоока; більше контрастів (холод – літо), суму, печалі

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

ü Виконання завдань.

1. Складіть анкету-характеристику письменника за розповіддю вчителя, матеріалами підручника та додатковими джерелами інформації. Ім’я, по батькові, прізвище – Анатолій Кирилович Мойсієнко Рік народження – 1948

Місце народження – село Бурівка на Чернігівщині Освіта – закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педінституту ім. М. Гоголя

Рід занять, захоплення – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту фітології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Автор досліджень із філології

Основні твори – збірки “Приємлю”, “Сонети і верлібри”, “Шахопоезія”, “Сім струн”, “Віче мечів”, “Нові поезії”, “Спалені камені”, “Вибране”

Нагороди, відзнаки – Лауреат літературних премій “Благовіст”, імені Бориса Нечерди, імені Івана Кошелівця

2. Прокоментуйте висловлювання літературознавців про поета.

Анатолій Мойсієнко – поет не зі самоспонукання до творчості, не з нав’язливого самопримусу бути поетом, а від природи своєї, а за станом душі… за манерою письма – образний, метафоричний. (Євген Гуцало)

Анатолій Мойсієнко – поет за суттю, а не за хатніми мірочками. (Павло Мовчан)

“Вінок сонетів” – зразок Вашої віртуозності. (Проф. Ася Гумецька (США). З листа до поета)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати про письменника, уміти виразно читати, аналізувати його вірші, висловлювати свої судження про них, за бажанням вивчити один із них напам’ять.

2. Індивідуальні завдання. 1) Написати відгук про твори А. Мойсієнка, ознайомившись з іншими його віршами. 2) Зробити добірочку паліндромів А. Мойсієнка, обгрунтувати свій вибір (можна також оформити її, ілюструвати).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Інтерактивна вправа “Мікрофон”.

– Незвичайним, особливим у творчості А. Мойсієнка мені здалося…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

А. Мойсієнко. “Жовтень жовті жолуді”